De Conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informen que les seves dades personals que ens proporcioni seran incloses als fitxers de AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE RIUDOMS, S.C.C.L. amb la finalitat d'agilitzar l'atenció de clients, gestió administrativa, cobraments i pagaments, reclamacions i incidències, i qualsevol altre necessària per el manteniment de la relació comercial.

Així mateix podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/. Salvador Espriu S/N. 43330 RIUDOMS o través de correu electrònic a suport@cooperativariudoms.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: