Categories
Socis

Socis

Els socis poden accedir a llibretes

Accés a llibretes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Benvolgut/da soci/sòcia,

Per la present se us convoca a l’Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el proper dilluns 21 de desembre a les 20:00 h en 1ª convocatòria i a les 20:30 en 2ª.

En compliment del que estableix l’article 3 del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, i en compliment de les mesures de seguretat i condicions que per celebració de reunions que estableix les resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Rector, per acord de 30 de novembre de 2020, ha acordat convocar-la per videoconferència, mitjançant la plataforma MICROSOFT TEAMS amb accés pels socis validats, establint-se així totes les mesures tecnològiques necessàries per garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenció en les deliberacions i l’emissió de vot.

Ordre del dia:

1.Designació per l’Assemblea de dos interventors d’acta

2.Lectura i aprovació de l’acta anterior.

3.Salutació del President

4.Aprovació dels Comptes Anuals de l’exercici de 2019 i del pla econòmic-finacer anual.

5.Nomenament d’Auditor de Comptes per l’ exercici 2020 de Sr. Josep Maria Boada Duch, inscrit en el Registre Oficial d’Auditors amb el número 15.441.

6.Torn obert de preguntes

7.Aprovació de l’acta d’Assemblea General Ordinària

NOTES:D’acord amb el que disposa l’article 3 del Decret llei 19/2020 de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19:

1.- Assistència i dret de vot:

Per assistir a l’Assemblea i exercir el vostre dret d’assistència, el dret de veu i el dret de vot, serà necessari que us pre-registreu, per tal ens heu de remetre al correu electrònic: cooriu@tinet.org, la documentació complimentada que s’adjunta a l’apartat CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA”.Una vegada pre-confirmada l’assistència, se us farà arribar al correu electrònic de resposta indicat la documentació de l’assemblea, si s’escau i les instruccions per a com connectar-vos i a més a més el link de la reunió. Es recomana que els socis confirmin la seva assistència a la Cooperativa abans del dia 17 de desembre de 2020. S’habilita el telèfon 977850344 per a qualsevol dubte o aclariment. LA CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA LA TROBAREU A LA CARTA QUE HAUREU REBUT.

2.- Delegació de vot:

En aplicació de l’article 3.9. Decret llei 19/2020, es podrà disposar excepcionalment, d’un màxim de cinc vots delegats; dita representació haurà de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, i s’haurà de fer arribar a l’oficina de la Cooperativa abans del dia 17 de desembre de 2020.Adjunt trobareu el “CERTIFICAT DE DELEGACIÓ DE VOT”, el document de delegació de vot. Aquells socis que desitgin delegar el seu vot haurà de complimentar-lo, signar-lo i enviar-lo per correu electrònic a: cooriu@tinet.org; o bé portar-lo a l’oficina de la Cooperativa abans del 17 de desembre de 2020. EL CERTIFICAT DE DELEGACIÓ DE VOT HO TROBAREU A LA CARTA QUE HAUREU REBUT.

3.- Dret d’informació:

D’acord amb l’article 39.2 d) de la Llei de Cooperatives i l’article3.3 del Decret llei 19/2020 de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, tota la documentació referent als punts de l’ordre del dia, es pot consultar a la seu des d’aquest moment i fins el proper dia 17 de desembre de 2020.

4.-Publicitat de l’acta:

L’acta es remetrà si ho sol·liciteu a l’adreça de correu electrònic indicat en el full de pre-registre o en el full de representació en un termini màxim de quinze dies següents a la reunió.

Subcategories

Disculpeu les molèsties.

Torneu a cercar-ho

Product added to compare.